Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1988 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie 41/2003 účinný od 15.02.2003 do 14.06.2005

Platnosť od: 15.02.2003
Účinnosť od: 15.02.2003
Účinnosť do: 14.06.2005
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1988 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie 41/2003 účinný od 15.02.2003 do 14.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 41/2003 s účinnosťou od 15.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách ...

1.

V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na účely osvedčenia tohto hrozna.".

2.

V § 2 ods. 3 sa číslica „21" nahrádza číslicou „19".

3.

V § 2 odsek 7 znie:

„(7) Výnos hrozna z jedného hektára vinohradu, z ktorého sa má vyrobiť tokajské víno, nesmie ...

4.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) tokajský Muškát žltý, f) tokajské výbery dvojputňové až šesťputňové.“. ...

5.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Tokajské samorodné suché víno sa vyrába z hrozna, ak nie sú priaznivé podmienky na ...

6.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Cibéby možno nahradiť aj šťavou získanou lisovaním a) scibébovatených strapcov hrozna ...

7.

V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Počet pridaných putní cibéb na 136 litrov tokajského samorodného suchého vína určuje, ...

8.

V prílohe č. 1 sa pod slová „Tokajský Furmint" dopĺňajú slová „Tokajský Muškát žltý". ...

9.

Príloha č. 2 znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.

Zsolt Simon v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore