Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov 407/2002 účinný od 01.08.2002 do 31.08.2009


Platnosť od: 25.07.2002
Účinnosť od: 01.08.2002
Účinnosť do: 31.08.2009
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov 407/2002 účinný od 01.08.2002 do 31.08.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 407/2002 s účinnosťou od 01.08.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie ...

1.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Za poľovníckeho hospodára možno ustanoviť občana Slovenskej republiky, ktorý má platný ...

2.

V § 3 ods. 2 sa za slovo „pripravovať" vkladajú slová „a predkladať v ustanovenom termíne". ...

3.

V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Poľovnícky hospodár okrem oprávnení uvedených v odseku 2 a) navrhuje opatrenia užívateľovi ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4.

V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „bonitáciu poľovného revíru" a na konci sa pripája táto ...

„Zaradenie revíru do akostných tried pre jednotlivé druhy zveri sa vykonáva osobitne po nadobudnutí ...

5.

V § 20 ods. 1 sa za slovo „zákona" vkladajú slová „a nie sú držiteľmi zbrojného preukazu". ...

6.

V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) na jeden kalendárny rok alebo na päť kalendárnych rokov pre občanov Slovenskej republiky,“. ...

7.

V § 20 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
na jeden rok, na jeden mesiac alebo na jeden týždeň od ich vydania pre cudzincov.“.

8.

V § 20 ods. 3 písm. b) sa za slovo „organizácie" vkladajú slová „alebo bola z poľovníckej ...

9.

V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva,5) ak trest nebol zahladený, e) ktorá ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 9 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona Národnej ...

11.

V § 20 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

12.

V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo „žiadosti" vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a ak ...

13.

V § 21 ods. 1 písm. d) sa v druhom bode pred slovo „absolvoval" vkladajú slová „je žiakom alebo" ...

14.

V § 21 ods. 1 písm. d) tretí bod znie:

„3. absolvoval strednú poľnohospodársku školu vrátane skúšky z poľovníctva alebo je poslucháčom, ...

15.

V § 21 ods. 1 písm. d) v štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo skúšku pre odborných lesných ...

16.

V § 21 odsek 3 znie:

„(3) Ak ide o vydanie poľovného lístka s platnosťou dlhšou ako jeden rok, žiadateľ predloží ...

17.

V § 21 odsek 5 znie:

„(5) Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka doloženú dokladmi podľa § 21 ods. ...

18.

V § 26 ods. 1 sa za slovo „Pri" vkladá slovo „plánovaných" a na konci sa pripája táto veta: ...

„Taká povolenka nie je potrebná, ak spoločnú poľovačku vedie poľovnícky hospodár.“.

19.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Povolenka na poľovačku je evidovaným tlačivom, ktorého evidenciu vedie poľovnícky hospodár. ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2002.

Pavel Koncoš v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore