Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov 404/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021


Platnosť od: 22.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 30.06.2021
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov 404/2020 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 404/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 2 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
identifikačné číslo pracoviska emisnej kontroly,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

3.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) vkladania údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní emisnej kontroly a o ich overení alebo ...

4.

V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska emisnej ...

5.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Za priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly sa považuje aj vykonanie ...

14.

V § 23 ods. 2 a 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „L3e, L4e, L5e, L6e, L7e,“.

15.

V § 24 ods. 1 písm. q) sa slová „zariadenia na predĺženie výfukového vyústenia a“ nahrádzajú slovom ...

19.

V § 47 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

20.

V § 47 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

21.

V § 47 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“, v písmene b) sa slovo „alebo“ nahrádza ...

22.

V § 47 ods. 4 písm. b) sa číslo „30“ nahrádza číslom „45“.

23.

V § 47 ods. 14 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „L a“.

24.

V § 50 ods. 1 písm. a) treťom bode sa vypúšťajú slová „kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly ...

25.

V § 51 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) v lehote do štyroch rokov od jeho prvého prihlásenia do evidencie a potom periodicky v štvorročných ...

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

26.

V § 51 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú prvý bod až siedmy bod.

Doterajšie body 8 až 10 sa označujú ako body 1 až 3.

27.

V § 51 ods. 1 písm. b) treťom bode sa písmeno „T“ nahrádza písmenami „Tb“.

35.

V § 60 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 10.

36.

Za § 60a sa vkladá § 60b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Emisná kontrola vykonaná do 31. decembra ...

37.

V prílohe č. 1 časti B sa bod 1.1 dopĺňa bodom 1.1.9, ktorý znie:

„1.1.9 Zariadenie využívané na zaznamenanie identifikácie kalibrovaných zariadení používaných pri emisnej ...

38.

V prílohe č. 1 časti B sa bod 2.1 dopĺňa bodom 2.1.35, ktorý znie:

„2.1.35 Monitorovacie záznamové zariadenie využívané na monitorovanie výkonu kalibrácie zariadení používaných ...

39.

V prílohe č. 1 časti B sa vypúšťa bod 12.

Doterajšie body 13. a 14. sa označujú ako body 12. a 13.

44.

Príloha č. 5 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Požiadavky na inštaláciu monitorovacieho záznamového zariadenia sa nevzťahujú na monitorovacie ...

46.

V prílohe č. 8 odseky 1 a 2 znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 8 ods. 1 a 2“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 2, 6 až 13, 16 až 18, 28 až 34, 40 ...

Andrej Doležal v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore