Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kakau a čokoláde 40/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 08.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kakau a čokoláde 40/2012 účinný od 01.03.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 40/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o kakau a čokoláde

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej ...

§ 1

Táto vyhláška upravuje požiadavky na výrobu a dovoz výrobkov z kakaa a čokolády, na manipuláciu ...

§ 2
(1)

Názvy výrobkov z kakaa a čokolády, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, ich definície a požiadavky ...

(2)

Okrem kakaového masla možno na výrobu čokolád podľa prílohy č. 1 bodov 3 až 6, 8 a 9 používať ...

(3)

Do čokolád podľa prílohy č. 1 bodov 3 až 6, 8 a 9 možno pridávať aj iné potraviny, ako sú ...

(4)

Do čokolád podľa prílohy č. 1 bodov 3 až 6, 8 a 9 sa nesmú pridávať

a)

tuky živočíšneho pôvodu, ktoré nepochádzajú výlučne z mlieka, alebo prípravky z nich,

b)

všetky druhy múky a škrobov okrem čokolád uvedených v prílohe č. 1 bodoch 8 a 9.

(5)

Do výrobkov z kakaa a z čokolády podľa prílohy č. 1 bodov 2 až 6, 8 a 9 možno pridávať aj ...

(6)

Najmenšie množstvá zložiek ustanovené pre jednotlivé druhy výrobkov z čokolády v prílohe č. ...

(7)

Na výrobu výrobkov z kakaa a čokolády možno používať okrem cukrov podľa osobitného predpisu1) ...

§ 3
(1)

Obchodné názvy výrobkov z kakaa a čokolády uvedené v prílohe č. 1 sa vzťahujú len na výrobky ...

(2)

Názov čokolády podľa prílohy č. 1 bodu 3 možno doplniť slovom „horká“ alebo „tmavá“. ...

(3)

Ak sa čokolády uvedené v prílohe č. 1 bodoch 3 až 7 a 10 uvádzajú na trh v zmesiach, ako sú ...

(4)

Ak ide o kolekcie alebo dezerty podľa odseku 3, možno uvádzať pre všetky výrobky v zmesi spoločný ...

(5)

V označení výrobkov z kakaa a čokolády uvedených v prílohe č. 1 bodoch 2.3, 2.4, 3 až 5, 8 ...

(6)

Ak ide o výrobky z kakaa so zníženým množstvom tuku podľa prílohy č. 1 bodov 2.2 a 2.4, musí ...

(7)

Ak sa na výrobu čokolád podľa prílohy č. 1 bodov 3 až 6, 8 a 9 použili rastlinné tuky podľa ...

(8)

Základný názov „čokoláda“, „mliečna čokoláda“ alebo „čokoláda na polevu“ možno ...

a)

43 % celkovej kakaovej sušiny vrátane najmenej 26 % kakaového masla, ak ide o čokoládu,

b)

30 % celkovej kakaovej sušiny a najmenej 18 % mliečnej sušiny vrátane najmenej 4,5 % mliečneho ...

c)

16 % odtučnenej kakaovej sušiny, ak ide o čokoládu na polevu.

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 5

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 40/2012 Z. z.

  VÝROBKY Z KAKAA A ČOKOLÁDY - NÁZVY, DEFINÍCIE A POŽIADAVKY NA ZLOŽENIE

  Názov výrobku Definícia Požiadavky na zloženie 1. Kakaové maslo tuk získaný z kakaových bôbov ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 40/2012 Z. z.

  Rastlinné tuky, ktoré možno používať ako náhradu kakaového masla podľa § 2 ods. 2Rastlinné ...

  1.

  musia to byť rastlinné tuky, ktoré neobsahujú kyselinu laurovú a ktoré sú bohaté na symetrické ...

  2.

  musia byť zmiešateľné v akomkoľvek pomere s kakaovým maslom a musia byť kompatibilné s jeho ...

  3.

  možno ich získavať len rafináciou alebo frakcionáciou, čím sa vylučuje enzymatická modifikácia ...

  V čokoláde používanej na výrobu zmrzliny alebo obdobných zmrazených výrobkov možno používať ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 40/2012 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády ...

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore