Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 398/2001 účinný od 08.10.2001 do 31.12.2005

Platnosť od: 08.10.2001
Účinnosť od: 08.10.2001
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov 398/2001 účinný od 08.10.2001 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 398/2001 s účinnosťou od 08.10.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú ...

V § 11c odseky 3 a 4 znejú:

„(3) V začatých konaniach, v ktorých k 8. októbru 2001 nebolo skončené prieskumné pojednávanie, ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. októbra 2001.

Ján Čarnogurský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore