Všetky konsolidované znenia predpisu 396/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.12.2014 účinný od 31.12.2014
MENU
Hore