Všetky konsolidované znenia predpisu 39/1974

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 16.04.1974 účinný od 16.04.1974
MENU
Hore