Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z. 381/2022 účinný od 01.12.2022

Platnosť od: 23.11.2022
Účinnosť od: 01.12.2022
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z. 381/2022 účinný od 01.12.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 381/2022 s účinnosťou od 01.12.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 1 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 533/2021 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky č. 227/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2022 Od 1. decembra 2022 do 31. mája 2023 je minimálna prípustná operatívna teplota pre chladné obdobie roka v triede práce 1a 19 °C.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2022.

Vladimír Lengvarský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore