Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov 362/2021 účinný od 12.10.2021

Platnosť od: 12.10.2021
Účinnosť od: 12.10.2021
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov 362/2021 účinný od 12.10.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 362/2021 s účinnosťou od 12.10.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá ...

1.

V prílohe časti A písmeno b) znie:

„b) osobe má byť v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom podaná 1. druhá dávka očkovacej ...

2.

V prílohe sa časť A dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie:

„e) osoba je očkovaná u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú ...

3.

Príloha sa dopĺňa časťou M, ktorá znie:

„M. Kritériom pre zaočkovanie osoby v trinástej fáze*) je, že osoba a) spĺňa kritérium zaočkovania v ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Lengvarský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore