Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie 342/2010 účinný od 01.09.2010

Platnosť od: 25.08.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie 342/2010 účinný od 01.09.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 342/2010 s účinnosťou od 01.09.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

1.

V prílohe č. 3 bode „IV., XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou“ ...

„    prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3“. ...

2.

V prílohe č. 3 sa za bod „VII., XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva“ vkladá nový bod, ktorý ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

v z. Ján Porubský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore