Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia 341/2013 účinný od 01.11.2013

Platnosť od: 01.11.2013
Účinnosť od: 01.11.2013
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia 341/2013 účinný od 01.11.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 341/2013 s účinnosťou od 01.11.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 9d ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom ...

§ 1

Zoznam zdravotných výkonov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré podliehajú predchádzajúcemu ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 341/2013 Z. z.

    ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÉ PODLIEHAJÚ PREDCHÁDZAJÚCEMU ...

    Medicínske odbory Zdravotné výkony I. Gynekológiaa pôrodníctvo I.1 Zdravotný výkon asistovanej ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore