Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní 337/2004 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 01.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Štátna správa, Bezpečnosť a obrana štátu, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP3ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 337/2004 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 479/2011

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore