Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí 336/1997 účinný od 01.03.2000 do 30.06.2001

Platnosť od: 13.12.1997
Účinnosť od: 01.03.2000
Účinnosť do: 30.06.2001
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Colné orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí 336/1997 účinný od 01.03.2000 do 30.06.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 336/1997 s účinnosťou od 01.03.2000 na základe 48/2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 a § 14 písm. h) zákona Národnej rady ...

§ 1
(1)

Sídla colných úradov a ich pracovné obvody vymedzené územnými obvodmi okresov sú uvedené v ...

(2)

Sídlom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky je Bratislava.

§ 2

Hranica colného pohraničného pásma vo vnútrozemí prebieha územím obcí (miest), ktorých zoznam ...

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Českej a Slovenskej Federatívnej ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Sergej Kozlík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore