Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 33/2012 účinný od 15.03.2019

Platnosť od: 03.02.2012
Účinnosť od: 15.03.2019
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 33/2012 s účinnosťou od 15.03.2019 na základe 71/2019
RUŠÍ PREDPIS:
49/2006 Z. z. Vyhláška o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti 49/2006 účinný od 01.03.2006 do 01.03.2012 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti
49/2006 Z. z. Vyhláška Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti 49/2006 účinný od 01.03.2006 do 29.02.2012 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti
MENÍ:
71/2019 Z. z. Vyhláška Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z. 71/2019 účinný od 15.03.2019 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.
106/2016 Z. z. Vyhláška Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 106/2016 účinný od 01.03.2016 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
JE VYKONÁVANÝ:
541/2004 Z. z. Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.01.2022 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore