Všetky konsolidované znenia predpisu 33/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.03.2019 71/2019 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z. 71/2019 účinný od 15.03.2019
2 01.03.2016 106/2016 Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 106/2016 účinný od 01.03.2016 do 14.03.2019
3 01.03.2012 účinný od 01.03.2012 do 29.02.2016
MENU
Hore