Všetky konsolidované znenia predpisu 33/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.02.2006 účinný od 15.02.2006
MENU
Hore