Všetky konsolidované znenia predpisu 329/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2021 účinný od 01.10.2021
2 01.09.2021 účinný od 01.09.2021 do 30.09.2021
MENU
Hore