Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov 329/2021 účinný od 01.10.2021

Platnosť od: 27.08.2021
Účinnosť od: 01.10.2021
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov 329/2021 účinný od 01.10.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 329/2021 s účinnosťou od 01.10.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. o sústave ...

1.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021 Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium ...

2.

V prílohe č. 4 písmene G riadok 10 znie:

„ 10. 2980 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín 2952 L 10 10 ...

3.

V prílohe č. 4 písmene G riadky 11 až 13 znejú:

„ 11. 2988 H mliekar a syrár 2987 H 01 2952 L 12 10 12. 2989 H pivovarník a sladovník ...

4.

V prílohe č. 4 písmene N riadok 14 znie:

„ 14. 4580 H 05 chovateľ – chov oviec a kôz 4580 H 03 4512 L 6403 L 12 10 “. ...

5.

V prílohe č. 5 časti A sa písmeno H dopĺňa riadkom 11, ktorý znie:

„ 11. 2958 M kontrolór potravín 2) “. ...

6.

V prílohe č. 5 časti A písmene P riadku 25 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa ...

7.

V prílohe č. 5 časti A písmene P riadku 27 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa ...

8.

V prílohe č. 5 časti A písmene R sa za riadok 7 vkladá nový riadok 8, ktorý znie:

„ 8. 5356 M zdravotnícky asistent 5361 M 2), 5) “. ...

Doterajšie riadky 8 až 11 sa označujú ako riadky 9 až 12.

9.

V prílohe č. 5 časti A písmene R sa vypúšťa riadok 10.

Doterajšie riadky 11 a 12 sa označujú ako riadky 10 a 11.

10.

V prílohe č. 5 časti B písmene D riadku 1 stĺpci Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov sa ...

11.

V prílohe č. 5 časti B písmene K sa za riadok 2 vkladá nový riadok 3, ktorý znie:

„ 3. 3667 K technik vodár vodohospodár 10 10 1) “. ...

Doterajší riadok 3 sa označuje ako riadok 4.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2021, okrem čl. I bodov 1, 3, 4, 8 a 9, ktoré nadobúdajú ...

Branislav Gröhling v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore