Podzákonné predpisy k predpisu 32/1965

  1. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov 19/1999 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004
  2. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov 19/1999 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004
  3. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov 47/1995 účinný od 01.04.1995 do 31.07.2004
  4. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov 47/1995 účinný od 01.04.1995 do 31.07.2004
  5. neplatnýVyhláška ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 84/1967 účinný od 01.09.1967 do 31.07.2004
MENU
Hore