Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 32/1965 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004

Platnosť od: 06.04.1965
Účinnosť od: 01.04.1999
Účinnosť do: 31.07.2004
Autor: Ministerstvo spravodlivosti
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie, Osobné práva, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 32/1965 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 32/1965 s účinnosťou od 01.04.1999 na základe 19/1999


§ 7
Výška odškodnenia

(1)
Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 60 Sk za jeden bod.
(2)
Celková výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z jedného poškodenia na zdraví nesmie presiahnuť sumu 240 000 Sk; z toho odškodnenie za bolesť nesmie presiahnuť sumu 72 000 Sk.
(3)
V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd odškodnenie za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia primerane zvýšiť, a to i nad sumu ustanovenú v odsekoch 1 a 2.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 14a

Pri odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred účinnosťou tejto vyhlášky, a pri odškodnení choroby z povolania, ktorá bola zistená pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore