Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 32/1965 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004


Platnosť od: 06.04.1965
Účinnosť od: 01.04.1999
Účinnosť do: 31.07.2004
Autor: Ministerstvo spravodlivosti
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie, Osobné práva, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 32/1965 účinný od 01.04.1999 do 31.07.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 32/1965 s účinnosťou od 01.04.1999 na základe 19/1999

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej ...

o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

Ministerstva zdravotníctva a spravodlivosti, Štátny úrad sociálneho zabezpečenia a Ústredná ...

§ 1
Základné ustanovenie

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným ...

Odškodnenie za bolesť
§ 2
(1)

Odškodnenie za bolesť sa poskytuje za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, jeho liečením ...

(2)

Odškodnenie za bolesť nepatrí:

a)

za jednoduché duševné reakcie na postihnutie organizmu, ktoré sú prechodného rázu,

b)

za zmeny v organizme, ktoré sú tak krátkodobé, že ich netreba liečiť, prípadne ich nemožno ...

c)

za bolesť budúcu (následnú) a za bolesť vznikajúcu zo zmien predtým už existujúcich.

(3)

Odškodnením za bolesť sa neodškodňujú straty na zárobku.

§ 3
(1)

Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách pripojených k tejto vyhláške, použije ...

(2)

Ak sa vykoná po skončenom liečení operácia, ktorá má príčinu v poškodení na zdraví, patrí ...

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia
§ 4
(1)

Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje, ak poškodenie na zdraví má preukázateľne ...

(2)

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia nepatrí:

a)

za poškodenie prechodného rázu, ktoré vedie len k dočasnému sťaženiu spoločenského uplatnenia; ...

b)

za menšie jazvy, drobné kozmetické vady a chorobné zmeny ľahšieho rázu, ktoré nemôžu viesť ...

(3)

Odškodnením za sťaženie spoločenského uplatnenia sa neodškodňujú straty na zárobku.

§ 5
(1)

Pri hodnotení následkov, ktoré nie sú v sadzbách uvedené, použije sa sadzba za následky, s ktorými ...

(2)

Ak spoločenské uplatnenie občana bolo už obmedzené predchádzajúcimi zmenami zdravotného stavu, ...

(3)

Pri chorobách z povolania možno s ohľadom na zvlášť ťažké následky a komplikácie prekročiť ...

§ 6
(1)

Pri odškodňovaní sťaženia spoločenského uplatnenia sa vychádza zo základného počtu bodov, ...

(2)

Suma zodpovedajúca základnému počtu bodov zistenému lekárom sa primerane zvýši až na dvojnásobok ...

§ 7
Výška odškodnenia
(1)

Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 60 Sk za ...

(2)

Celková výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z jedného poškodenia ...

(3)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd odškodnenie za bolesť a za sťaženie spoločenského ...

Postup pri vydávaní posudkov
§ 8

O vydanie lekárskeho posudku môže požiadať1a) poškodený a právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

§ 9
(1)

Posúdenie sa vykoná, len čo stav poškodeného možno považovať za ustálený.

(2)

Posudok podáva ošetrujúci lekár. Ak sa na liečení poškodeného zúčastnilo viac zdravotníckych ...

(3)

Na podanie posudku podľa odseku 2 sú príslušní aj ošetrujúci lekári zdravotníckych zariadení ...

(4)

Ak ide o chorobu z povolania, profesionálnu otravu alebo iné poškodenie zdravia pri práci,1) podáva ...

(5)

Zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poškodený liečil, sú povinné posudzujúcemu lekárovi dodať ...

§ 10
(1)

Ak následky poškodenia na zdraví, ktoré sťažujú spoločenské uplatnenie poškodeného, možno ...

(2)

Posudok podľa odseku 1 možno vydať iba vtedy, ak ho potvrdilo odborné oddelenie zdravotníckeho ...

§ 11
(1)

Posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí podľa rozhodnutia lekára buď jedno vyhotovenie ...

(2)

Z posudku musí byť okrem iného aj zrejmé, ako lekár dospel k záveru svojho hodnotenia.

§ 12

Posudok možno preskúmať podľa predpisov o rozhodovaní pri výkone zdravotníckych služieb.2)

Záverečné ustanovenia
§ 13

Vyžadovanie posudkov podľa predpisov o znalcoch nie je touto vyhláškou dotknuté.

§ 14

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené predo ...

§ 14a

Pri odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré ...

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1965.

Čl. II

Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ...

Prvý námestník ministra zdravotníctva:

prof. dr. Macúch v. r.

Prvý námestník predsedu Štátneho úradu

sociálneho zabezpečenia:

dr. John v. r.

Prvý námestník ministra spravodlivosti:

dr. Číhal v. r.

Tajomník Ústrednej rady odborov:

Pašek v. r.

Poznámky

  • *)  Pokiaľ sa o posudku vydáva písomné potvrdenie, vyberá sa zaň správny poplatok podľa vyhlášky ...
  • 1)  Smernice č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o hlásení a evidencii chorôb z povolania, ...
  • 1a)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/l994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...
  • 2)  §77 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore