Všetky konsolidované znenia predpisu 316/2017

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 19.12.2017 účinný od 19.12.2017
MENU
Hore