Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2009 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 30.07.2009
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Štátna správa, Energetika a priemysel, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 314/2009 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 314/2009 s účinnosťou od 01.01.2017 na základe 382/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 písm. a) až d) zákona č. 286/2009 ...

§ 1
(1)

Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ...

a)
5 t ekvivalentu CO2 < 50 t ekvivalentu CO2, do 8 % z náplne za rok,
b)
50 t ekvivalentu CO2 < 500 t ekvivalentu CO2, do 6 % z náplne za rok,
c)
500 t ekvivalentu CO2 a viac, do 4 % z náplne za rok.
(2)

Limity únikov zo stacionárnych chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ...

a)
5 t ekvivalentu CO2 < 50 t ekvivalentu CO2, do 6 % z náplne za rok,
b)
50 t ekvivalentu CO2 < 500 t ekvivalentu CO2, do 4 % z náplne za rok,
c)
500 t ekvivalentu CO2 a viac, do 2 % z náplne za rok.
§ 2
(1)

Prevádzkovateľ oznamuje údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach na tlačive, ...

(2)

Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi ...

(3)

Odborne spôsobilá osoba oznamuje údaje o nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a zariadeniami ...

(4)

Štítok, ktorým odborne spôsobilá osoba označí výrobok alebo zariadenie po vykonaní kontroly na únik, ...

a)
text „Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ...
b)
mesiac a rok vykonanej kontroly na únik,
c)
mesiac a rok nasledujúcej kontroly na únik,
d)
meno a priezvisko držiteľa osvedčenia o odborných znalostiach a číslo tohto osvedčenia,
e)
názov, kontaktné údaje a číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti servisnej organizácie.
§ 3
(1)

Odborná znalosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou. ...

(2)

Po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby hodnotiaci orgán oznámi účastníkovi skúšky dátum ...

(3)

Účastník skúšky, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať praktickú a ústnu časť ...

(4)

Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“, „vyhovel s obmedzením na určitú ...

(5)

Účastník skúšky, ktorý vykonal skúšku s hodnotením „vyhovel s obmedzením na určitú činnosť“ alebo „nevyhovel“, ...

(6)

Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, vydá certifikačný orgán určený ...

§ 4

Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností uvedených ...

§ 4a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Text štítka, uvedený v § 2 ods. 4 písm. a), použitý na označenie výrobku alebo zariadenia podľa právnej ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Viliam Turský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

  Vzor

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - null

  Oznamovanie údajov

  I. Výroba fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom ...

  Oznamovanie údajov

  II. Dovoz, vývoz alebo uvedenie na trh fluórovaných skleníkových plynov a iných fluórovaných skleníkových ...

  Oznamovanie údajov

  III. Výroba, dovoz alebo vývoz výrobkov a zariadení za rok

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

  Vzor

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 314/2009 Z. z.

  Rozsah požadovaných technických prostriedkov a vybavenia potrebného na vykonávanie činností

  1.

  Činnosti v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými ...

  a)

  Odberové zariadenie

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva

  c)

  Elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou do 5g/rok

  d)

  Dvojstupňové vákuové čerpadlo

  e)

  Manometrický mostík

  f)

  Digitálna váha

  g)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

  2.

  Činnosti v súvislosti s mobilnými chladiacimi a klimatizačnými zariadeniami

  a)

  Odberové zariadenie

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie chladiva

  c)

  Zariadenie na aplikáciu ultrafialovej látky alebo elektronický detektor úniku chladiva s citlivosťou ...

  d)

  Dvojstupňové vákuové čerpadlo

  e)

  Manometrický mostík

  f)

  Digitálna váha

  g)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

  3.

  Činnosti v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi

  a)

  Odberové zariadenie

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie hasiacich látok

  c)

  Detektor úniku látky

  d)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti

  4.

  Zber fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia

  a)

  Odberové zariadenie

  b)

  Zberné nádoby na zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov

  c)

  Detektor úniku

  d)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti

  5.

  Zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov

  a)

  Zberné nádoby na zhodnotenie rozpúšťadiel

  b)

  Nástroje bežne potrebné na odborný výkon činnosti

Poznámky

 • 1)  Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných ...
 • 1a)  Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2067 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore