Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní 313/2010 účinný od 15.07.2010


Platnosť od: 08.07.2010
Účinnosť od: 15.07.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Vodné toky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 313/2010 s účinnosťou od 15.07.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 ...

§ 1
Podklady na predbežné hodnotenie povodňového rizika
a)

súhrnné správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach vrátane informácií ...

b)

priebežné správy o povodňovej situácii,

c)

záznamy pozorovaní vodných stavov vo vodočetných staniciach a záznamy pozorovaní vodných stavov ...

d)

merania zrážok v zrážkomerných staniciach a údaje o vodnej hodnote snehu v obdobiach pred povodňami ...

e)

povodňové plány,

f)

Vodný plán Slovenska a plány manažmentu povodí,

g)

záverečné správy skončených vedecko-technických projektov, výskumných úloh, štúdií a hydrogeologických ...

h)

regionálne scenáre klimatickej zmeny pre Slovensko a národné správy Slovenskej republiky o zmene ...

i)

projekty pozemkových úprav,

j)

územné plány regiónov, obcí a zón,

k)

programy starostlivosti o lesy,

l)

materiály a dokumenty podľa § 5 ods. 2 zákona,

m)

dokumentácia výpočtov prielomových vĺn z vodných stavieb I. a II. kategórie a faktory rizík ...

n)

iné materiály a dokumenty, ktoré môžu prispieť k objektivizácii predbežného hodnotenia povodňového ...

§ 2
Potenciálne významné povodňové riziko
(1)

Povodňové riziko sa považuje za potenciálne významné v geografických oblastiach, v ktorých povodeň ...

(2)

Povodňové riziko v neobývaných alebo v riedko obývaných oblastiach, v oblastiach s obmedzenou ...

§ 3
Pravdepodobný výskyt potenciálne významného povodňového rizika
a)

sa v predpokladanom rozsahu záplavy spôsobenej povodňou so strednou pravdepodobnosťou výskytu podľa ...

1.

bytové domy a ostatné budovy na bývanie,

2.

nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,

3.

budovy pre školstvo, vzdelávanie, výskum, administratívu, správu, riadenie, obchod, služby, kultúru, ...

4.

nápravné zariadenia a vojenské objekty,

5.

priemyselné budovy, poľnohospodárske budovy, hangáre, depá, garáže, sklady, nádrže a silá ...

6.

inžinierske stavby regionálneho a väčšieho významu,

7.

pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny,1)

8.

areály s hospodárskymi činnosťami, v ktorých môže pri zaplavení dôjsť k znečisteniu vody ...

b)

prietoková kapacita koryta, účinok ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií sú menšie ...

1.

raz za 100 rokov pri súvislej bytovej zástavbe, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach ...

2.

raz za 50 rokov pri rozptýlenej bytovej zástavbe, areáloch s hospodárskymi činnosťami regionálneho ...

3.

raz za 10 rokov pri areáloch s hospodárskymi činnosťami lokálneho významu.

§ 4
Predbežné hodnotenie povodňového rizika
(1)

Správca vodohospodársky významných vodných tokov vyhotovuje predbežné hodnotenie povodňového ...

(2)

Obsah predbežného hodnotenia povodňového rizika je uvedený v prílohe č. 1.

(3)

Správca drobného vodného toku odovzdáva opisy povodní podľa § 5 ods. 4 zákona správcovi vodohospodársky ...

(4)

Mapy správneho územia povodia, hodnoteného čiastkového povodia a jeho jednotlivých častí, ktoré ...

§ 5
Prehodnotenie a aktualizácia predbežného hodnotenia povodňového rizika
(1)

Prehodnotením predbežného hodnotenia povodňového rizika sa zisťuje, či v období od dokončenia ...

(2)

Za zmenu potenciálne významného povodňového rizika alebo pravdepodobnosti jeho výskytu v období ...

a)

výskyt povodne, ktorá ohrozila zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo alebo hospodársku ...

b)

zväčšenie hodnoty odhadnutého maximálneho prietoku povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu ...

c)

zmeny využívania krajiny, ktoré podstatne ovplyvnili charakter povrchového odtoku alebo jeho trasy, ...

d)

urbanistické zmeny na trasách postupu povodní a zmeny územných plánov regiónov, obcí a zón,

e)

realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 písm. a) až e) ...

(3)

Zmeny potenciálneho významu povodňového rizika alebo pravdepodobnosti jeho výskytu uvedené v odseku ...

§ 6
Transpozičné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 7
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.

Jozef Medveď v. r.

Poznámky

  • 1)  § 16 a 17 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
  • 2)  Príloha č. 1 k zákonu č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore