Všetky konsolidované znenia predpisu 31/1996

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.1996 účinný od 01.02.1996 do 31.12.2008
MENU
Hore