Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča 31/1996 účinný od 01.02.1996 do 31.12.2008

Platnosť od: 01.02.1996
Účinnosť od: 01.02.1996
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča 31/1996 účinný od 01.02.1996 do 31.12.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 31/1996 s účinnosťou od 01.02.1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia ...

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. ...

§ 1
(1)

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Samuela Jurkoviča sa vydávajú pamätné strieborné mince ...

(2)

Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť ...

§ 2
(1)

Na líci dvestokorunáka je v ľavej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. ...

(2)

Na rube dvestokorunáka je v ľavej časti mincového poľa portrét Samuela Jurkoviča (ďalej len ...

(3)

Na hrane mince sú nápisy do hĺbky „V službách národa“, medzi ktorými sú umiestnené ornamenty ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Masár v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore