Všetky konsolidované znenia predpisu 303/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 10.10.2012 účinný od 10.10.2012
MENU
Hore