Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest 302/2017 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 12.12.2017
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 302/2017 s účinnosťou od 01.01.2019


§ 1
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest

(1)
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „systemizácia“) sa vedie podľa organizačnej štruktúry služobného úradu.
(2)
Zo systemizácie služobného úradu vyplýva celkový počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, zaradenie štátnozamestnaneckého miesta v rámci organizačnej štruktúry, počet štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov v rámci jednotlivých organizačných útvarov, počet štátnozamestnaneckých miest vedúcich štátnych zamestnancov (ďalej len „vedúci zamestnanec“) a ich zaradenie v rámci jednotlivých organizačných útvarov, počet štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov (ďalej len „absolventské miesto“) a ich zaradenie v rámci jednotlivých organizačných útvarov.
(3)
Zo systemizácie správcu rozpočtovej kapitoly1) (ďalej len „správca“), ktorý je nadriadeným služobným úradom, vyplýva aj počet štátnozamestnaneckých miest určených pre jednotlivé podriadené služobné úrady.
(4)
Zo systemizácie správcu, ktorý má viac ako 100 štátnozamestnaneckých miest, okrem správcu, ktorým je Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, vyplýva aj počet určených absolventských miest.
(5)
Štátnozamestnanecké miesto je v systemizácii charakterizované opisom štátnozamestnaneckého miesta vypracovaným podľa § 6 ods. 3 zákona okrem štátnozamestnaneckého miesta, na ktorom vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec podľa § 7 ods. 2 alebo 7 zákona. Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom vykonáva štátnu službu štátny zamestnanec podľa § 7 ods. 2 alebo 7 zákona, je v systemizácii charakterizované označením funkcie štátneho zamestnanca podľa § 18 ods. 1 zákona alebo podľa osobitných predpisov.2)
(6)
Počet štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a v organizačnom útvare služobného úradu zodpovedá rozsahu a zložitosti vykonávaných činností podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona.
(7)
Služobný úrad vedie systemizáciu aj v registri štátnozamestnaneckých miest.
zobraziť paragraf
§ 3
Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

(1)
Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest vrátane štátnozamestnaneckých miest vedúcich zamestnancov a miest iných zamestnancov podľa osobitného predpisu3) v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
a)
so schváleným limitom na rozpočtový rok najmenej 150 zamestnancov je v
1.
sekcii 15,
2.
odbore 5,
3.
kancelárii 4,
4.
oddelení 3,
5.
inom organizačnom útvare 3, ak nemá podľa organizačného poriadku postavenie sekcie, odboru alebo kancelárie,
b)
so schváleným limitom na rozpočtový rok menej ako 150 zamestnancov je v
1.
sekcii 12,
2.
odbore 4,
3.
kancelárii 3,
4.
oddelení 3,
5.
inom organizačnom útvare 3, ak nemá podľa organizačného poriadku postavenie sekcie, odboru alebo kancelárie.
(2)
Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest podľa odseku 1 sa vzťahuje na organizačný útvar, ktorý riadi vedúci zamestnanec, ktorý je štátnym zamestnancom podľa zákona, okrem vedúceho zamestnanca vo verejnej funkcii podľa zákona.
(3)
Minimálny počet štátnozamestnaneckých miest podľa odseku 1 sa nevzťahuje na organizačný útvar, ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje osobitný predpis4).
zobraziť paragraf
§ 4
Zmena systemizácie

(1)
Služobný úrad posudzuje potrebu zmeny v systemizácii v súlade s princípom efektívneho riadenia.
(2)
Po posúdení potreby zmeny podľa odseku 1 služobný úrad odôvodní potrebu zmeny v systemizácii v súlade s § 23 ods. 4 a 5 zákona.
(3)
Služobný úrad, ktorý nie je správcom, oznamuje zmenu v systemizácii spolu s odôvodnením jeho správcovi s dostatočným časovým predstihom pred jej uskutočnením.
zobraziť paragraf
§ 5
Kontrola systemizácie

(1)
Kontrola systemizácie je zameraná na dodržiavanie zásad vedenia systemizácie, či služobný úrad vedie systemizáciu
a)
v nadväznosti na každoročné určenie počtu štátnozamestnaneckých miest správcom,
b)
podľa organizačnej štruktúry služobného úradu,
c)
z hľadiska dodržania určeného počtu absolventských miest,
d)
z hľadiska dodržania minimálneho počtu štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch podľa § 3 ods. 1.
(2)
Kontrola systemizácie je zameraná aj na plnenie povinnosti správcu oznamovať úradu vlády zmeny v systemizácii podľa § 23 ods. 4 a 5 zákona.
(3)
Kontrola systemizácie sa uskutočňuje aj prostredníctvom registra štátnozamestnaneckých miest.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore