Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 299/2008 účinný od 01.08.2008

Platnosť od: 01.08.2008
Účinnosť od: 01.08.2008
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 299/2008 účinný od 01.08.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 299/2008 s účinnosťou od 01.08.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov ...

1.

V § 1 odsek 6 znie:

„(6) Výška výdavku na mesačnú priznanú mzdu zamestnanca alebo jej pomernú časť subjektu hospodárskej ...

2.

V prílohe v trinástom a štrnástom bode sa za slovo „podnikateľ,“ vkladajú slová „príspevková ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

v z. Peter Žiga v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore