Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 291/2013 účinný od 01.10.2013

Platnosť od: 26.09.2013
Účinnosť od: 01.10.2013
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 291/2013 účinný od 01.10.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 291/2013 s účinnosťou od 01.10.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

V prílohe č. 1 štvrtom bode sa slová „Košice-Šaca, Železiarenská 49“ nahrádzajú slovami ...

2.

V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa za slovo „letecky“ ...

3.

V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Košice v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.

v z. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore