Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o majonézach a majonézových výrobkoch 29/2014 účinný od 01.04.2014

Platnosť od: 15.02.2014
Účinnosť od: 01.04.2014
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o majonézach a majonézových výrobkoch 29/2014 účinný od 01.04.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 29/2014 s účinnosťou od 01.04.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o majonézach a majonézových výrobkoch

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej ...

§ 1

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

základnou majonézou výrobok polotuhej konzistencie získaný emulgáciou rastlinného oleja vo vaječnej ...

b)

majonézou výrobok, ktorý okrem základných zložiek podľa písmena a) môže obsahovať cukor a ...

c)

vaječnou zložkou tepelne ošetrená vaječná zmes, tepelne ošetrený vaječný žĺtok alebo tepelne ...

d)

majonézovým výrobkom majonéza, do ktorej sa pridávajú iné potraviny alebo prídavné látky v ...

1.

ochutená majonéza, ak ide o majonézu, do ktorej bola pridaná potravina, ktorá dodáva majonéze ...

2.

majonézová omáčka alebo majonézová nátierka, ak ide o majonézový výrobok, ktorý obsahuje ...

3.

tatárska omáčka, ak ide o majonézový výrobok, ktorý obsahuje najmä vaječnú zložku, ocot, ...

§ 2
(1)

Na výrobu majonéz možno použiť

a)

vaječnú zložku,

b)

rastlinný olej, ktorého obsah kyseliny erukovej je najviac 5 % hmot. počítaných z celkového množstva ...

c)

okysľujúcu zložku, ktorou môže byť

1.

ocot, ktorého obsah kyseliny octovej je najmenej 8 % hmot.,

2.

kyselina citrónová alebo citrónová šťava, ktorej obsah kyseliny citrónovej je najmenej 8 % hmot., ...

3.

sodná soľ alebo draselná soľ kyseliny octovej alebo kyseliny citrónovej,

4.

kyselina mliečna alebo jej sodná soľ alebo draselná soľ, alebo

5.

kyselina vínna alebo jej sodná soľ alebo draselná soľ,

d)

doplňujúcu zložku, ktorou môže byť

1.

cukor,

2.

soľ,

e)

prídavné látky.

(2)

Na výrobu majonézových výrobkov možno použiť

a)

vaječnú zložku,

b)

rastlinný olej, ktorého obsah kyseliny erukovej je najviac 5 % hmot. počítaných z celkového množstva ...

c)

okysľujúcu zložku podľa odseku 1 písm. c),

d)

doplňujúce zložky, ktorými môže byť

1.

pitná voda,

2.

soľ,

3.

cukor,

4.

koreniny, koreninové prípravky a koreninové extrakty; ak sa použijú koreniny, ktoré spôsobujú ...

5.

horčica,

6.

ovocie alebo zelenina vrátane ovocnej šťavy alebo zeleninovej šťavy,

7.

mliečne výrobky,

8.

termicky modifikované škroby alebo iné emulgátory,

e)

prídavné látky.

§ 3

Majonézy a majonézové výrobky, ktoré boli vyrobené podľa predpisov platných do 31. marca 2014, ...

§ 4
(1)

Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené ...

(2)

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 5

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra ...
  • 2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní ...
  • 3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/13 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore