Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70515
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody 29/2002 účinný od 01.02.2002 do 31.03.2004


Platnosť od: 25.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Účinnosť do: 31.03.2004
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Zdravé životné podmienky, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 29/2002 s účinnosťou od 01.02.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13c ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Touto vyhláškou sa ustanovujú

a)

ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich hygienické ...

b)

rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody,

c)

náležitosti protokolu o výsledkoch kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody,

d)

náležitosti žiadosti o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity,

e)

náležitosti žiadosti o rozšírenie alebo zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov ...

(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na pramenitú stolovú vodu, pramenitú dojčenskú vodu, prírodnú ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
a)

hromadným zásobovaním pitnou vodou zásobovanie vodou z verejného vodovodu alebo z vodného zdroja, ...

b)

individuálnym zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z jedného zdroja s dennou produkciou ...

c)

medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda ...

d)

najvyššou medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody s prahovým účinkom, ktorej ...

e)

medznou hodnotou referenčného rizika hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody s bezprahovým účinkom, ...

f)

odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej ...

g)

indikačnou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality vody nešpecifického alebo skupinového charakteru ...

h)

domovým rozvodným systémom rozvody potrubí, armatúr a zariadenia nainštalované medzi kohútikmi ...

§ 3
Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity sú uvedené v prílohe č. 1.

Rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody
§ 4
(1)

Rozsah analýz a počet odberov vzoriek pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 2.

(2)

Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej analýzou sú vyššie ako medzné hodnoty, ...

(3)

Pri medziročnom náraste hodnôt sledovaného ukazovateľa kvality pitnej vody o viac ako 5 % súboru, ...

§ 5
(1)

Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

a)

dodávanej z rozvodnej siete vnútri objektu na výtoku z vodovodného kohútika určeného na odber ...

b)

dodávanej z verejnej studne v mieste jej výtoku zo studne,

c)

dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká z cisterny,

d)

plnenej do spotrebiteľského balenia v mieste, kde sa voda plní do obalov,

e)

používanej v potravinárskych podnikoch na výrobu potravín na mieste, kde sa voda na tento účel ...

(2)

Pri kontrole pitnej vody sa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 3 považujú ...

(3)

Ukazovatele kvality pitnej vody sa určujú podľa prílohy č. 3.

§ 6
Náležitosti protokolu
a)

obchodný názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo, obchodné meno a ...

b)

obchodný názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo, obchodné meno a ...

c)

údaj o zdroji vody,

d)

údaj o mieste odberu vzorky pitnej vody, dátum a čas odberu,

e)

dátum analýzy vzorky pitnej vody a údaj o použitej metóde,

f)

spôsob manipulácie so vzorkou pitnej vody,

g)

výsledky analýzy vzorky pitnej vody.

§ 7
Náležitosti žiadostí
(1)

Žiadosť o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity, obsahuje

a)

obchodný názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, ...

b)

rozsah požadovanej výnimky s jej odôvodnením a uvedením času, na ktorý sa výnimka požaduje,

c)

návrh nápravných opatrení,

d)

spôsob informácie odberateľa pitnej vody.

(2)

Žiadosť o rozšírenie alebo zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej ...

a)

údaje uvedené v odseku 1 písm. a),

b)

návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,

c)

výsledky najmenej desiatich analýz pitnej vody vykonaných v priebehu posledných troch rokov pred ...

§ 8
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Roman Kováč v. r.

Poznámky

  • 1)  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
  • 1)  Druh limitu sa ustanovuje ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota ...
  • 2)  STN EN ISO 7887 Kvalita vody. Skúšanie a stanovenie farby.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore