Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk 29/1988 účinný od 08.04.1988


Platnosť od: 24.03.1988
Účinnosť od: 08.04.1988
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Kultúra, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk 29/1988 účinný od 08.04.1988
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 29/1988 s účinnosťou od 08.04.1988

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej ...

Prílohy

  Článok 1

  1.

  Obe zmluvné strany sa dohodli na zriadení kultúrneho a informačného strediska Československej ...

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže zriadiť na území štátu druhej zmluvnej strany pobočku strediska ...

  3.

  Strediská rozvíjajú svoju činnosť podľa tejto Dohody na celom území štátu svojho sídla.

  Článok 2

  1.

  Strediská sú právnickými osobami.

  2.

  Činnosť stredísk sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi štátu sídla strediska.

  Článok 3

  1.

  Každá zo zmluvných strán vykonáva dohľad nad činnosťou strediska svojho štátu v súlade so ...

  2.

  Bezprostredný dohľad nad činnosťou strediska zriaďujúceho štátu vykonáva jeho splnomocnený ...

  3.

  Zriaďujúci štát vymenúva riaditeľa, ktorý bude plne zodpovedný za činnosť strediska.

  4.

  Člen diplomatického personálu alebo konzulárny úradník môže byť poverený funkciou v stredisku. ...

  Článok 4

  Strediská budú vykonávať túto činnosť:

  a)

  informovať o politickom, hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote svojich štátov, o stykoch medzi ...

  b)

  rozširovať a vydávať propagačné materiály v súlade s predpismi štátu sídla strediska,

  c)

  usporadúvať besedy, prednášky, literárne vystúpenia, filmové predstavenia, recitály a koncerty, ...

  d)

  udržiavať a viesť čitárne a knižnice, ktoré sú súčasťou stredísk,

  e)

  požičiavať knihy, časopisy, filmy, magnetofónové pásky, fotografie, diapozitívy a pod.,

  f)

  organizovať výstavy o priateľstve a spolupráci medzi oboma krajinami a z rôznych oblastí kultúrnej ...

  g)

  organizovať kurzy českého a slovenského, resp. vietnamského jazyka,

  h)

  spolupracovať pri plnení plánov, ktoré sa uzatvárajú k dohode o kultúrnej spolupráci platnej ...

  i)

  organizovať kultúrno-spoločenské podniky v spolupráci s organizáciami prijímajúceho štátu,

  j)

  predávať tovar kultúrneho charakteru, ktorý je upravený protokolom k Dohode.

  Článok 5

  1.

  Zmluvné strany poskytnú na základe vzájomnosti za poplatok strediskám druhej zmluvnej strany na ...

  2.

  V prípade vzniku nutnosti premiestnenia strediska štát jeho sídla poskytne druhej zmluvnej strane ...

  Článok 6

  1.

  Pracovníci strediska, ktorí sú vyslaní na prácu do strediska zriaďujúcim štátom a sú jeho ...

  2.

  Na pracovníkov strediska, ktorí sú občanmi zriaďujúceho štátu, ale ktorí majú stále bydlisko ...

  3.

  Pracovníci strediska, ak sú štátnymi občanmi zriaďujúceho štátu a nie sú súčasne štátnymi ...

  4.

  Obe zmluvné strany poskytnú prenájom zodpovedajúcich bytov riaditeľovi a ďalším pracovníkom ...

  Článok 7

  1.

  Zariadenie a predmety potrebné na činnosť stredísk podľa tejto Dohody budú oslobodené od daní, ...

  2.

  Strediská sú v štáte sídla oslobodené od daní zo zisku, z príjmu, z majetku a od akýchkoľvek ...

  3.

  O daniach, poplatkoch a príspevkoch, ktoré je stredisko povinné odvádzať ako zamestnávateľ, platia ...

  Článok 8

  Ďalšie otázky činnosti stredísk sú podrobne upravené v protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ...

  Článok 9

  1.

  Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne ...

  2.

  Táto Dohoda sa uzaviera na 5 rokov a predlžuje sa automaticky vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ...

  3.

  Dňom, v ktorom táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Protokol medzi Ministerstvom kultúry ...

  Článok 1

  1.

  Obe zmluvné strany poskytnú strediskám miestnosti potrebné na výkon ich plánovanej činnosti.

  2.

  Zmluvné strany budú náležite dbať na to, aby miestnosti strediska z hľadiska umiestnenia, účelnosti ...

  3.

  Vlastník nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádzajú miestnosti strediska, je povinný na svoje náklady ...

  4.

  Zriaďujúci štát uhrádza nájomné a výdavky za kúrenie a vodu, poplatky za čistenie ulice, odvoz ...

  Článok 2

  - knihy, noviny, časopisy, hudobniny, pohľadnice, reprodukcie,
  - filateliu,

  Predaj v strediskách zahŕňa tovar kultúrneho charakteru, a to najmä:

  - gramofónové platne, magnetofónové kazety,

  - sklo, keramiku, porcelán,

  - ľudové výrobky z prírodných materiálov,

  - výrobky umeleckých remesiel,

  - technické hračky.

  Článok 3

  1.

  Dodávky tovaru určeného na predaj v strediskách sa budú uskutočňovať a uhrádzať podľa kontraktov ...

  2.

  Predajná činnosť strediska sa bude vykonávať s prihliadnutím na konkrétne podmienky štátu sídla ...

  3.

  Strediská nakupujú tovar od príslušných organizácií štátu sídla strediska v mene tohto štátu ...

  4.

  Čistý zisk z predaja tovaru je neprevoditeľný a zostáva stredisku na krytie prevádzkových a iných ...

  5.

  Strediská majú v príslušnej banke štátu sídla strediska konto v mene tohto štátu.

  6.

  Strediská vedú účtovnícku evidenciu podľa systému a v jazyku zriaďujúceho štátu.

  7.

  Strediská sú povinné uzavrieť poistné zmluvy podľa právnych predpisov štátu sídla strediska.Dané ...

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore