Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 287/2022 účinný od 01.09.2022 do 30.09.2022

Platnosť od: 18.08.2022
Účinnosť od: 01.09.2022
Účinnosť do: 30.09.2022
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 287/2022 účinný od 01.09.2022 do 30.09.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 287/2022 s účinnosťou od 01.09.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 47 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. ustanovuje:

§ 5
(1)

Žiak strednej školy prijatý na vzdelávanie na školský rok 2022/2023 do študijného odboru zdravotnícky asistent začne od 1. septembra 2022 štúdium v študijnom odbore praktická sestra.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2022 okrem § 1 až 4, § 5 ods. 2 až 4, § 6, prílohy č. 1 riadkov 1 a 3, príloh č. 2 až 4, prílohy č. 5 časti A skupín študijných odborov 11, 16, 21 až 23, 25, 26, 28, 29, 31 až 34, 36, 37, 39, 42, 43, skupiny študijných odborov 53 riadkov 1 až 7, 9 až 11, skupín študijných odborov 62, 63, 68, 72, 76, 82, 92 a častí B a C a príloh č. 6 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2022.

Branislav Gröhling v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k vyhláške č. 287/2022 Z. z.

    Prevziať prílohu - príloha č. 1 účinná od 1.9.2022

    Príloha č. 5 k vyhláške č. 287/2022 Z. z.

    Prevziať prílohu - príloha č. 5 účinná od 1.9.2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore