Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia 27/2011 účinný od 15.02.2011

Platnosť od: 10.02.2011
Účinnosť od: 15.02.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia 27/2011 účinný od 15.02.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 27/2011 s účinnosťou od 15.02.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia (ďalej len „chránené vtáčie ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Trnava v katastrálnych územiach Bohunice, Bučany, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 5533,5300 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
(1)

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, ...

(2)

Obmedzenie výkonu činností podľa odseku 1 sa určí každoročne do 31. októbra podľa stavu obsadenosti ...

§ 3
(1)

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa zapíše do katastra nehnuteľností na základe návrhu, ktorého prílohou ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

József Nagy v. r.

Poznámky

  • 1)  § 18 až 27 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
  • 2)  § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore