Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín 264/2012 účinný od 10.09.2012

Platnosť od: 08.09.2012
Účinnosť od: 10.09.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín 264/2012 účinný od 10.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 264/2012 s účinnosťou od 10.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. d) zákona č. 580/2004 ...

§ 1
(1)

Ak poistenec zdravotnej poisťovne splnil kritériá podľa § 27b ods. 2 a 3 zákona pre zaradenie ...

(2)

Pri zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vychádza z údajov, ktoré má zdravotná ...

(3)

Poistenci, ktorí boli zdravotnou poisťovňou zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny a ktorí ...

§ 2
(1)

Poistenca nemožno zaradiť do farmaceuticko-nákladovej skupiny, ak mu počas 12 za sebou nasledujúcich ...

(2)

Za vydané alebo podané štandardné dávky liečiva sa považujú len tie, ktoré sú k dátumu spracúvania ...

(3)

Počty štandardných dávok liečiva v ATC skupinách, ktoré definujú jednu farmaceuticko-nákladovú ...

(4)

Pre každého poistenca a pre každú farmaceuticko-nákladovú skupinu sa vypočíta počet štandardných ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore