Všetky konsolidované znenia predpisu 26/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.02.2014 účinný od 15.02.2014
MENU
Hore