Všetky konsolidované znenia predpisu 26/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.02.2011 účinný od 15.02.2011
MENU
Hore