Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov 254/2014 účinný od 20.05.2019

Platnosť od: 25.09.2014
Účinnosť od: 20.05.2019
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Daňové právo, Právo EÚ, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov 254/2014 účinný od 20.05.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 254/2014 s účinnosťou od 20.05.2019 na základe 130/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani ...

§ 1
(1)

Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového bezdrevného papiera s plošnou hmotnosťou 80 g s maximálnou ...

(2)

Na vyhotovenie kontrolnej známky sa použijú ceninové farby certifikované a vyrobené pre tlač kontrolnej ...

(3)

Na kontrolnej známke je umiestnené dvanásťmiestne identifikačné číslo, ktoré je na kontrolnej známke ...

(4)

Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlač tvorená jemnými linkovými prvkami (linkovým rastrom), ...

(5)

Kontrolná známka sa vyhotovuje s rozmermi 20 mm 44 mm.

(6)

Na kontrolnej známke je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, text "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a znak ...

(7)

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet, ak odsek 11 neustanovuje ...

a)
A1 znamená dĺžku tabakového povrazca do 80 mm vrátane,
b)
A2 dĺžku tabakového povrazca viac ako 80 mm do 110 mm vrátane,
c)
A3 dĺžku tabakového povrazca viac ako 110 mm do 140 mm vrátane,
d)
za každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca sa k písmenu A priradí číslo zvýšené o 1 za každých ...
(8)

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigár je uvedený nápis "Cigara", ...

(9)

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia výrobku s obsahom tabaku, ktorý ...

(10)

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku nie je umiestený znak pre ...

a)
predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ...
b)
dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
c)
predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré ...
(11)

Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet nie je umiestený znak ...

a)
predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ...
b)
dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
c)
predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré ...
§ 2

Cena kontrolnej známky bez dane z pridanej hodnoty je 1,95 eura za 1 000 kusov.

§ 3

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.4) ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.

v z. Radko Kuruc v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších ...
  • 2)  § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.
  • 3)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
  • 4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore