Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 254/2010 účinný od 01.07.2010

Platnosť od: 09.06.2010
Účinnosť od: 01.07.2010
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 254/2010 účinný od 01.07.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 254/2010 s účinnosťou od 01.07.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...

1.

V prílohe č. 3 časti E bod E.3 znie:

„E.3 Metóda polohovej diferenciácie E.3.1 Pozemky Pozemky sa pri použití metódy polohovej diferenciácie ...

2.

V prílohe č. 3 časť F znie:

3.

V prílohe č. 3 časť G znie:

„G. VÝPOČET VŠEOBECNEJ HODNOTY NÁJMU ZA POZEMOK Všeobecnú hodnotu ročného nájmu za pozemok ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Viera Petríková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore