Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.10.2021

Platnosť od: 13.09.2018
Účinnosť od: 01.10.2021
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 251/2018 účinný od 01.10.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 251/2018 s účinnosťou od 01.10.2021 na základe 329/2021


Nový paragraf
§ 5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021


Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2021, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo príslušnom učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2021.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore