Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami 25/1983 účinný od 01.04.1983 do 31.01.1991


Platnosť od: 11.03.1983
Účinnosť od: 01.04.1983
Účinnosť do: 31.01.1991
Autor: Ústredná rada odborov
Oblasť: Pracovno-právne spory a náhrada škody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov rozhodcovskými komisiami 25/1983 účinný od 01.04.1983 do 31.01.1991
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 25/1983 s účinnosťou od 01.04.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ústrednej rady odborov

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní ...

Ústredná rada odborov po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Federálnym ...

Čl. I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 42/1975 Zb. o prejednávaní a rozhodovaní pracovných sporov ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „z ktorého spor vznikol“.

2.

§ 2 znie:

„§ 2 (1) Komisie sa ustanovujú v základných organizáciách Revolučného odborového hnutia tých ...

3.

§ 3 ods. 1 znie:

„(1) Členov komisie v základnej organizácii Revolučného odborového hnutia volí členská schôdza ...

4.

V § 3 ods. 2 sa prvá veta nahrádza vetou: „Členom komisie môže byť len člen základnej organizácie ...

5.

§ 3 ods. 4 znie:

„(4) O ustanovení komisie závodný výbor (podnikový výbor Revolučného odborového hnutia, okresný ...

6.

V § 4 ods. 2 sa druhá veta nahrádza vetou: „Dopĺňaciu voľbu treba však vykonať vždy, keď ...

7.

§ 4 ods. 3 znie:

„(3)
Člena komisie môže z funkcie odvolať orgán, ktorý ho zvolil.“.

8.

§ 5 znie:

„§ 5 (1) Rozhodcovské konanie sa začína na návrh pracovníka (bývalého pracovníka) alebo organizácie. ...

9.

§ 6 ods. 2 znie:

„(2) Na prejednanie návrhu je príslušná komisia ustanovená v základnej organizácii Revolučného ...

10.

V § 7 ods. 3 a 4 sa slovo „komisia“ nahrádza slovami „predseda komisie“.

11.

V § 8 ods. 2 sa prvá veta nahrádza vetou: „Z účasti na pojednávaní je vylúčený člen komisie, ...

12.

V § 8 ods. 3 sa druhá veta nahrádza vetou: „Užšie komisie, ich členov a predsedu určí komisia ...

13.

V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ak rozhodnutie závisí na posúdení skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, určí ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

14.

§ 11 včítane nadpisu znie:

„§ 11 Zmier Komisia sa usiluje predovšetkým o urovnanie sporu zmierom. Ak dôjde k zmieru, komisia ...

15.

§ 12 ods. 2 znie:

„(2) Komisia môže vo svojom rozhodnutí priznať viac, než čoho sa navrhovateľ domáha, iba vtedy, ...

16.

V § 12 ods. 3 sa tretia veta nahrádza vetou: „Písomné vyhotovenie rozhodnutia doručí komisia ...

17.

§ 12 ods. 4 znie:

„(4) Písomné vyhotovenie rozhodnutia komisie musí obsahovať označenie rozhodcovskej komisie, ...

18.

V § 12 sa vypúšťa odsek 5.

19.

V § 13 ods. 1 sa tretia veta nahrádza vetou: „Ak rozhodnutie neobsahuje riadne poučenie o námietkach, ...

20.

§ 13 ods. 2 znie:

„(2) Námietky sa podávajú písomne alebo ústne spôsobom uvedeným v § 5 ods. 3. Lehota na podanie ...

21.

V § 14 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak komisia rozhodla o niekoľkých právach so samostatným skutkovým základom alebo o právach ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

22.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Len čo bol vo veci schválený zmier alebo o nej bolo právoplatne rozhodnuté, nemôže sa ...

23.

V § 16 sa vypúšťa posledná veta.

24.

V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) O návrhu rozhodne komisia rozhodnutím, ktoré vyhlási jej predseda so stručným odôvodnením ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

25.

V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Komisia vedie zoznam podaných návrhov, do ktorého sa zapisujú a) návrh na začatie rozhodcovského ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

26.

§ 21 včítane nadpisu znie:

„Zánik komisie § 21 (1) Komisia zanikne, ak zanikne základná organizácia Revolučného odborového ...

27.

§ 22 znie:

„§ 22 Komisia pri svojom zániku upozorní účastníkov na právne dôsledky s týmto zánikom spojené ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.

Predseda:

Hoffmann v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore