Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb 244/2011 účinný od 01.08.2011 do 30.06.2014

Platnosť od: 28.07.2011
Účinnosť od: 01.08.2011
Účinnosť do: 30.06.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb 244/2011 účinný od 01.08.2011 do 30.06.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 244/2011 s účinnosťou od 01.08.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...

2.

V § 1 ods. 3 sa za slová „v komunite“ vkladajú slová „alebo so špecializáciou v špecializačnom ...

3.

Príloha k vyhláške vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 109/2009 Z. z. Zdravotné výkony Kód výkonu Popis výkonu 3392a Poučenie ...

Čl. II - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

v z. Ján Porubský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore