Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71938
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 235/2016 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 12.08.2016
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 235/2016 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 235/2016 s účinnosťou od 01.01.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 2 písm. a), b), e) až g) zákona č. 250/2012 ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy ...

1.

V § 1 písmeno g) znie:

„g) ročným vyúčtovaním za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody: 1. fakturovaná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. h) sa slová „a), b) alebo písmena d)“ nahrádzajú slovami „a), b), d) ...

3.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia dodávky pitnej vody podľa osobitného predpisu16a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 32 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.“.

4.

V § 3 ods. 1 písm. g) sa slová „a) alebo písmena c)“ nahrádzajú slovami „a), c) alebo písmena ...

5.

V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd podľa osobitného ...

6.

V § 5 ods. 1 písm. a) a b) sa číslo „86 %“ nahrádza číslom „95 %“.

7.

V § 6 odsek 5 znie:

„(5) Za opakované oznámenia o nedodržaní štandardov kvality, ktoré sú v priamej príčinnej ...

8.

V § 7 ods. 3 veličine A3 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „15 eur“.

9.

V § 7 ods. 4 sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. h) alebo písm. l)“.

10.

V § 7 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 5 je 10 %“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 5 je 50 ...

11.

V § 8 ods. 2 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

12.

V § 8 ods. 3 veličine A3 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „15 eur“.

13.

V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak nie je dodržaný štandard kvality podľa § 3 ods. 1 písm. g), výška kompenzačnej platby ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

14.

V § 8 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4 je 10 %“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 4 je 50 ...

15.

V § 9 ods. 6 sa slová „§ 7 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3“.

16.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017 Vyhodnotenie štandardov kvality ...

17.

Prílohy č. 1 až 4 znejú:

„Prevziať prílohu - null“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Jozef Holjenčík v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore