Všetky konsolidované znenia predpisu 234/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2014 účinný od 01.09.2014
MENU
Hore