Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z. 232/2021 účinný od 05.06.2021

Platnosť od: 05.06.2021
Účinnosť od: 05.06.2021
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z. 232/2021 účinný od 05.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 232/2021 s účinnosťou od 05.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá ...

1.

V prílohe časti A písmeno c) znie:

„c) na očkovanie sa v daný deň nedostavia všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávacieho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 sa vypúšťajú.

2.

V prílohe časti A písm. d) piatom bode sa vypúšťajú slová „s vekom najmenej 60 rokov“.

3.

V prílohe časti A písm. d) sa vypúšťa šiesty bod.

4.

V prílohe časti A sa vypúšťa písmeno e).

5.

V prílohe časti C písmeno c) znie:

„c) je osobou s vekom najmenej 18 rokov a sprevádza na očkovanie prvou dávkou osobu podľa písmená b); ...

6.

V prílohe časti D písmeno b) znie:

„b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou so závažnou ...

7.

V prílohe časti E písm. b) druhý bod znie:

„2. so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so ...

8.

V prílohe časti L písm. b) sa slovo „16“ nahrádza slovom „12“.

9.

V prílohe vo vysvetlivke sa vypúšťa druhá veta.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Lengvarský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore