Všetky konsolidované znenia predpisu 23/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2013 účinný od 01.02.2013 do 30.04.2014
MENU
Hore