Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy 226/2013 účinný od 01.09.2013

Platnosť od: 15.08.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy 226/2013 účinný od 01.09.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 226/2013 s účinnosťou od 01.09.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej ...

§ 1
a)

zmeny

1.

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov ...

2.

technických predpisov z oblasti pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly ...

b)

odborné znalosti a skúsenosti najmä z oblasti

1.

spaľovania a spaľovacích zariadení,

2.

alternatívnych zdrojov tepla,

3.

prevádzkovania vykurovacích systémov,

4.

ochrany ovzdušia,

5.

vetrania a klimatizácie,

6.

prevádzkovania klimatizačných systémov.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Tomáš Malatinský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore