Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpočet zveri 222/2001 účinný od 01.07.2001 do 31.08.2009

Platnosť od: 20.06.2001
Účinnosť od: 01.07.2001
Účinnosť do: 31.08.2009
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpočet zveri 222/2001 účinný od 01.07.2001 do 31.08.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 222/2001 s účinnosťou od 01.07.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva ...

1.

V § 1 písm. a) sa slová „jež – všetky druhy rodu Erinaceus“ nahrádzajú slovami „bobor ...

2.

V § 1 písm. b) sa slová „syseľ obyčajný (Citellus citellus), chrček roľný (Cricetus cricetus)“ ...

3.

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

„§ 1a Do výpočtu zveri uvedeného v § 19 ods. 1 zákona nepatrí jeleň sika (Cervus nippon), ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.

Pavel Koncoš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore