Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 22/2013 účinný od 01.02.2013


Platnosť od: 01.02.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 22/2013 účinný od 01.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 22/2013 s účinnosťou od 01.02.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 13, § 20 ods. 4, § 25, § 27 ods. 5, § ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Odborná príprava (1) Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška”) ...

2.

V § 5 odsek 2 znie:

„(2) Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť účastníka, ktorý absolvoval ...

3.

V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

V § 6 ods. 5 sa za slová „typu P“ vkladajú slová „a CIT“.

5.

V § 8 ods. 1 sa slová „Absolvent skúšky“ nahrádzajú slovom „Uchádzač“.

6.

V § 8 ods. 2 sa slovo „absolventovi“ nahrádza slovom „uchádzačovi“.

7.

V § 9 ods. 2 sa slovo „absolventa“ nahrádza slovom „uchádzača“.

8.

§ 11 znie:

„§ 11 Vzory žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a licencie na ...

9.

V § 13 sa slová „č. 4 až 13“ nahrádzajú slovami „č. 4 až 13a“.

10.

V § 16 ods. 2 sa za slová „označenie S“ vkladá čiarka a slová „identifikačný preukaz na ...

11.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Evidencia služieb (1) Prevádzkovateľ strážnej služby v evidencii služieb vedie a) dátum ...

12.

V § 24 ods. 1 sa slová „a) až e)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.

13.

V § 24 ods. 2 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

14.

V § 24 ods. 3 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

15.

V § 24 ods. 4 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.

16.

V § 24 ods. 5 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“.

17.

V § 24 ods. 6 sa slová „písm. j) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. k) až o)“ a slová ...

18.

V § 24 ods. 7 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. p)“.

19.

V § 24 ods. 8 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.

20.

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 24a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013 Odborná príprava začatá ...

21.

Príloha č. 2 sa dopĺňa vyobrazením vzoru preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT.

22.

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 634/2005 Z. z. Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej ...

23.

Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 13a, ktorá znie:

„Príloha č. 13a k vyhláške č. 634/2005 Z. z. Vzor licencie Prevziať prílohu - Vzor 13a“. ...

24.

Príloha č. 14 znie:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 634/2005 Z. z. Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok ...

25.

Príloha č. 15 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Robert Kaliňák v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore